طبق گزارشی ، Boeing قصد دارد تعداد کارمندان را 10 درصد کاهش دهد


طبق گزارش انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (IATA) ، از آنجا که همه گیر کورون ویروس (COVID-19) به کاهش ترافیک مسافری در هواپیمایی ادامه می دهد ، مشاغل نزدیک به 7 میلیون نفر در معرض خطر هستند.

اخبار مرتبط  وزیر بودجه می گوید ، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فرانسه برای پایان بیش از 115 درصد تا پایان سال ، وزیر بودجه می گوید

پاسخی بگذارید