روز چهارشنبه وال استریت بعد از افزایش گزارش سود دیزنی ، بالاتر می رود


روز چهارشنبه وال استریت بعد از افزایش گزارش سود دیزنی ، بالاتر می رود

اخبار مرتبط  آلمان متعهد به 3.4 میلیارد دلار اضافی به IMF Initiative Responsion Coronavirus است