در برق ما اعتماد: صندوق Soros از راه اندازی شارژ الکترونیکی وسایل نقلیه الکترونیکی حمایت می کند


کارشناسان می گویند صنعت خودرو ، از جمله تولیدکنندگان وسایل نقلیه الکتریکی ، یکی از سخت ترین آسیب های ناشی از کندی اقتصادی جهانی است که توسط همه گیر کروناویروس ایجاد شده است. با این وجود ، کارشناسان می گویند در بلند مدت صنعت وسایل نقلیه الکترونیکی آینده ای روشن تر دارد.

اخبار مرتبط  The Bleak Midwinter: مشاغل بخش خدمات UK در میان فراخوان ها برای بازگشت به دفتر - در گزارش CBI

پاسخی بگذارید