خطوط هواپیمایی LATAM برای ورشکستگی در ایالات متحده پرونده ها


خطوط هواپیمایی LATAM برای ورشکستگی در ایالات متحده پرونده ها

اخبار مرتبط  وزارت انرژی آمریكا 2.1 درصد افت تولید نفت را در ماه مه تخمین زده و 1 درصد افت آن در گاز طبیعی است